Tak & Fasad

Tak & Fasad


Det har blivit kaffepauser med fin utsikt från flera hustak i Lund. Tegel och betongpannor är vanligast, men även shingel och tjärpapp har bytts. Vi utför lagning, putsning och målning av fasader.

Vegalund Konsult AB    ・    Telefon: 070-306 38 23    ・     E-post: pl@vegalund.se